Märsta Arlanda Dart & Boulesällskap

MAD PlusGiro

MAD PlusGiro: 68 92 25-1

Kan användas för inbetalning av medlemsavgift.


OBS!! Licensavgifter för seriespel
Licensavgifter betalas direkt till StDF på bankgiro 5383-7753.
Glöm inte att ange ditt namn och licensnummer.

På gång

Inga händelser